Relacje inwestorskie

FAQ

Jak wygląda wpływ kursu EUR/PLN na wyniki Spółki? Jak Spółka zabezpiecza się przed ryzykiem wahań kursu EUR/PLN?

Spółka zabezpieczona jest w naturalny sposób. Umowy najmu denominowane są w EUR, podobnie jak kredyty inwestycyjne, tak więc ekspozycja na ryzyko walutowe jest nieznaczna. Tym samym FFO (funds from operations) denominowane w EUR powinno być stabilne. Wahania kursów mają wpływ na wycenę nieruchomości oraz kredytów, które są denominowane w EUR, natomiast nie mają realnego przełożenia na przepływy finansowe, 

Jak Spółka zabezpiecza się przed inflacją i zmianami rynkowych stóp procentowych?

Spółka jest bardzo dobrze zabezpieczona zarówno przed inflacją, jak i przed wahaniami poziomu rynkowych stóp procentowych. Niemal wszystkie umowy najmu są co roku indeksowane o wskaźnik inflacji. Dodatkowo Spółka rozpoczęła proces zabezpieczania ryzyka stóp procentowych związanego z kredytami inwestycyjnymi poprzez wykorzystanie instrumentów pochodnych (hedging), co zabezpieczy Spółkę znacznie przed potencjalnym wzrostem kosztów finansowych.

Jak Spółka komentuje wahania kursu jej akcji; czy mają one wpływ na obiecywaną dywidendę?

Griffin Premium RE…działając w formule typu REIT ma przede wszystkim na celu wypłatę akcjonariuszom stabilnej i regularnej dywidendy. Spółka podtrzymuje prognozy dotyczące wypłaty dywidendy w określonej kwocie za 2017 rok. Kurs akcji Spółki nie ma żadnego wpływu na jej zdolność do wypłaty dywidendy, gdyż ta będzie wypłacana z wypracowanych środków pochodzących z wynajmu powierzchni w obiektach posiadanych przez Spółkę. 

Trwają pracę nad ustawą o polskich REIT-ach. Czy jeśli ustawa wejdzie w życie Griffin Premium RE.. przekształci się w Spółkę funkcjonującą na mocy nowej ustawy? 

Spółka uważnie śledzi proces powstawania ww. ustawy. Bierze udział w konsultacjach rynkowych poprzez prezentowanie swojego stanowiska podczas licznych konferencji i debat branżowych. Wszystko zależy od szczegółów. Spółka wielokrotnie już deklarowała, że jeśli ustawa wejdzie w życie, a jej analizy wykażą, że byłoby to korzystne dla Akcjonariuszy to wówczas zapewne przekształci się w REIT opisywany w ustawie. Griffin Premium RE.. podkreśla jednak, że zależy to od ostatecznego kształtu ustawy i wyniku analiz jej zespołu oraz doradców.

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl