Relacje inwestorskie

Raporty okresowe

2019

 • Skonsolidowany raport roczny za okres 12-miesięcy
  kończący się 31 grudnia 2018 r. 3,82 MB
  Pobierz

2018

 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres zakończony 30 września 2018 1,64 MB
  Pobierz
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres zakończony 30 czerwca 2018 roku 1,69 MB
  Pobierz
 • Independent Auditor's Report on review of interim condensed
  consolidated financial statements 637,14 kB
  Pobierz
 • Management Representation Letter 54,77 kB
  Pobierz
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres zakończony 31 marca 2018 2,11 MB
  Pobierz

2017

 • Skonsolidowany raport roczny za okres 12-miesięcy
  kończący się 31 grudnia 2017 r. 4,98 MB
  Pobierz
 • Śródroczny skrócony skonsolidowany raport finansowy
  za okres zakończony 30 września 2017 roku 578,38 kB
  Pobierz
 • Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres zakończony 30 czerwca 2017 roku 1,69 MB
  Pobierz
 • Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  za okres trzech miesięcy zakończony 31 marca 2017 1,01 MB
  Pobierz

2016

 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe
  Griffin Premium RE.. N.V. Group za rok 2016 (ang.) 1,58 MB
  Pobierz
 • Opinia Audytora do Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Griffin Premium RE.. N.V. za rok 2016 131,88 kB
  Pobierz
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe
  Griffin Premium RE.. N.V. za rok 2016 (ang.) 260,3 kB
  Pobierz
 • Opinia Audytora do Jednostkowego Sprawozdania finansowego Griffin Premium RE.. N.V. za rok 2016 158,01 kB
  Pobierz

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl