Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Globalworth Poland Real Estate N.V.

Akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 5% głosów na WZ

Liczba akcji      

Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ

Globalworth Holding B.V.

751 400 048

99,91%

Pozostali akcjonariusze łącznie (free float)

706 060

0,090%

Razem

752 106 108

100,00%

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl