Relacje inwestorskie

Akcjonariat

Struktura akcjonariatu Globalworth Poland Real Estate N.V.

Akcjonariusze Spółki posiadający co najmniej 5% głosów na WZ

Liczba akcji      

Udział w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na WZ

Globalworth Holding B.V.

302 973 736

68,43%

Growthpoint Properties International (Pty) Ltd

95 541 401

21,58%

Nationale Nederlanden OFE

15 600 000

3,52%

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju

14 807 000 3,34%

Pozostali akcjonariusze łącznie (free float)

13 835 246

3,12%

Razem

442 757 383

100,00%

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul Marszałkowska 142
00-061 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl