Relacje inwestorskie

Więcej informacji na temat Relacji Inwestorskich Globalworth można znaleźć tutaj.

Globalworth Poland Real Estate N.V.. został wycofany z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie 26 września 2019. Więcej informacji: Przymusowy Wykup Akcji oraz w archiwum. W celu dodatkowych informacji. prosimy o kontakt: IR@globalworth.pl

 

Biuro w Warszawie

Globalworth Poland
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl

Siedziba spółki

Anson Court
La Route des Camps
St Martin, Guernsey GY4 6AD