O REIT

REIT na świecie

Co warto wiedzieć o REIT?

  • REIT (ang. Real Estate Investment Trust) to podmiot o formule zbliżonej do funduszu inwestycyjnego, który inwestuje na rynku nieruchomości (najczęściej komercyjnych, takich jak obiekty biurowe czy centra handlowe, ale czasem także mieszkaniowych), a zyski z wynajmu przeznacza w zdecydowanej większości na dywidendę dla akcjonariuszy.

  • Status REIT jest regulowany prawnie, i choć przepisy w różnych państwach się różnią, to ich wspólnym mianownikiem jest najczęściej wymóg inwestowania przede wszystkim w nieruchomości, wymóg rozproszenia akcjonariatu oraz konieczność przeznaczenia określonej i znacznej części zysku na wypłatę dywidendy, co pozwala na zwolnienie REIT z podatku CIT.

  • W USA REIT-y funkcjonują od lat 60. XX wieku, w Kanadzie od lat 90., a w Japonii od pierwszych lat XXI wieku. W Europie REIT-y pojawiły się w 1969 r., gdy odpowiednie przepisy wprowadziła Holandia, a w pierwszej dekadzie XXI wieku pojawiły się m.in. we Francji, Niemczech czy Wielkiej Brytanii. Obecnie REIT-y funkcjonują w około 60 krajach, a w Polsce prace nad odpowiednimi przepisami trwają.

  • Wiele REIT-ów jest notowanych giełdach, ale istnieją też REIT-y niepubliczne.

Atrakcyjne stopy zwrotu

  • W latach 1997-2016 na rynku amerykańskim REIT-y były klasą aktywów o drugiej najwyższej średniej stopie zwrotu, tj.  ponad 9% (źródło: Zestawienie MFS Investment Management, stopy zwrotu dla REIT obliczane na podstawie indeksu FTSE NAREIT All REITs Total Return Index). W ciągu czterech kwartałów od września 2015 r. do września 2016 r. wypłaciły one ponad 51 mld USD dywidendy (dane National Association of Real Estate Investment Trusts).

  • Osiąganiu atrakcyjnych stóp zwrotu sprzyjają niskie, w porównaniu do akcyjnych funduszy inwestycyjnych, opłaty za zarządzanie.

Popularny, płynny instrument

  • W 2016 r. kapitalizacja 224 REIT-ów działających w USA przekroczyła 1 bilion USD (dane National Association of Real Estate Investment Trusts).

  • REIT-y pozwalają na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

  • REIT to atrakcyjna propozycja dla inwestorów indywidualnych, którzy mogą czerpać zyski z rynku nieruchomości. Inwestorzy instytucjonalni, jak fundusze inwestycyjne czy emerytalne również posiadają REIT-y w swoich portfelach.

 

REIT inwestuje w nieruchomości na wynajem. Korzystając ze zwolnienia z podatku CIT, dużą część zysków przeznacza na dywidendę. Dzięki temu, w otoczeniu niskich stóp procentowych, inwestycja w akcje REIT jest atrakcyjną alternatywą dla lokat czy obligacji.

REIT w Polsce

W Polsce nie ma jeszcze przepisów regulujących status REIT. W październiku 2016 r. Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości, czyli właśnie o REIT. Kształt tej ustawy jest obecnie przedmiotem dyskusji.

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl