O nas

Profil działalności

Jesteśmy właścicielem wysokiej klasy nieruchomości biurowych i biurowo-handlowych, położonych w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski. Dzięki wysokiemu poziomowi wynajmu i długoterminowym umowom ze znamienitymi najemcami, obiekty te przynoszą stabilne przychody. Zyskami zamierzamy regularnie dzielić się z naszymi akcjonariuszami. Planujemy wypłacać w formie dywidendy około 90% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.

Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. Real Estate Investment Trust). Jej działalność koncentruje się na dynamicznym sektorze nieruchomości biurowych w Polsce, który rośnie dzięki ekspansjom najemców z Polski i ze świata.

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) w większośc i należy do Globalworth, spółki inwestycyjnej notowanej w Londynie, działającej na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Zyskała ona pozycję wiodącego inwestora w rumuńskim sektorze nieruchomości biurowych, a od 2017 roku inwestuje na rynku polskim poprzez spółkę GPRE. Globalworth kupuje, buduje oraz bezpośrednio zarządza wysokiej jakości nieruchomościami biurowymi, a także aktywami logistyczno-przemysłowymi znajdującymi się w najlepszych lokalizacjach, dzięki czemu uzyskuje stabilne dochody z wynajmu powierzchni prestiżowym najemcom z całego świata. Globalworth zatrudnia około 110 specjalistów, którzy zarządzają portfelem nieruchomości o wartości zbliżonej do 2 mld euro, z czego 90% stanowią aktywa generujące dochód, głównie biurowe, wynajmowane około 440 firmom krajowym i międzynarodowym, które reprezentują 28 krajów i 37 branż. W Rumunii Globalworth jest obecny w Bukareszcie, Timisoarze i Pitesti, w Polsce – w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Gdańsku i Katowicach. Po więcej informacji zapraszamy na: http://www.globalworth.com/.

nieruchomości biurowych
i biurowo-handlowych
ok.
tys. m²
powierzchni najmu
mld € - wartość
portfela nieruchomości

Władze spółki

Dyrektorzy Zarządzający

 • Dimitris dołączył do Globalworth w 2012 roku po obfitujących w sukcesy 15 latach pracy w branży usług finansowych i zarządzania inwestycjami w nieruchomości, z których większość spędził w dziale zarządzania inwestycjami na rynku nieruchomościowym Deutsche Bank (dawniej znany jako RREEF).

  W latach 2008 – 2012 był Dyrektorem Zarządzającym oraz Dyrektorem Działu Zarządzania Portfelami w Europie w spółce RREEF Opportunistic Investments („ROI”), gdzie był odpowiedzialny za sprawowanie nadzoru nad transakcjami nabycia dokonywanymi przez ROI w Europie oraz zarządzanie europejskim portfelem inwestycji nieruchomościowych spółki, obejmującym 40 inwestycji o wartości aktywów brutto przekraczającej 6 mld EUR. 

  Z kolei w latach 2000 – 2008 Dimitris Raptis pełnił też funkcję starszego członka zespołu odpowiedzialnego za pozyskiwanie, strukturyzację oraz realizację inwestycji nieruchomościowych, z przewagą inwestycji na rynku francuskim, włoskim oraz rynkach Europy Południowo-Wschodniej, dla których wartość przedsiębiorstwa wynosiła ponad 5,5 mld EUR we wszystkich głównych klasach aktywów. 

 • Rafał Pomorski jest doświadczonym specjalistą w zakresie finansów i rachunkowości. W latach 2015-2016 odpowiadał za finanse w Griffin Real Estate, wiodącej i szybko rozwijającej się grupie działającej na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. Od 2011 r. pełnił funkcję menedżera ds. finansów w MGPA, funduszu private equity inwestującym na rynku nieruchomości. Stanowisko to zajmował do 2015 r., także po przejęciu MGPA przez globalną grupę BlackRock w 2013 r. Karierę zawodową rozpoczął w 2007 r. w dziale audytu PwC, gdzie pracował do 2010 r.

  W 2007 r. Rafał Pomorski uzyskał tytuł magistra ekonomii na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 2016 r. jest członkiem Stowarzyszenia Dyplomowanych Biegłych Księgowych (Association of Chartered Certified Accountants, ACCA).

   

Dyrektorzy Nadzorujący

 • Ioannis Papalekas jest Założycielem i Prezesem (Chief Executive Officer) spółki Globalworth Real Estate Investments Ltd. Pan Papalekas posiada prawie 20 lat doświadczenia w dziedzinie inwestycji na rynku nieruchomości oraz w dziedzinie działalności deweloperskiej, zdobytego głównie w Rumunii, gdzie stworzył jedną z najbardziej prężnych grup dewelopersko-inwestycyjnych na rumuńskim rynku nieruchomościowym. Posiada doświadczenie w zakresie nabywania, planistyki przestrzennej, zabudowy, przebudowy, wykończenia, eksploatacji oraz zarządzania aktywami w odniesieniu do nieruchomości gruntowych oraz budynków z wszystkich głównych klas aktywów w Rumunii. Pan Papalekas ma na swoim koncie budowę ponad 400 tys. m.kw. przestrzeni komercyjnej (biurowej, handlowej oraz logistycznej) oraz 1.000 lokali mieszkalnych w Rumunii. 

 • Norbert Sasse jest prezesem Growthpoint. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy w sektorze finansów korporacyjnych zdobyte w firmie Ernst & Young Corporate Advisory (w RPA i w Londynie) oraz Investec Corporate Finance (w RPA). Norbert Sasse odegrał kluczową rolę w przekształceniu Growthpoint z publicznego funduszu z aktywami o wartości 100 milionów randów i kapitalizacją w wysokości 30 milionów randów w roku 2001 w największy południowoafrykański, notowany na giełdzie fundusz nieruchomościowy z portfelem przekraczającym 112 miliardów randów oraz kapitalizacją w wysokości 73 miliardów randów (stan na styczeń 2017 r.). Norbert Sasse kierował pierwszą zagraniczną inwestycją Growthpoint, czyli zainwestowaniem 200 milionów dolarów australijskich w australijską spółkę nieruchomościową Orchard Industrial Fund (zmienioną na Growthpoint Properties Australia, “GOZ”), której groziło bankructwo. Dzięki rekapitalizacji przez Growthpoint i kapitalizacji rynkowej w wysokości 250 milionów dolarów australijskich, obecna kapitalizacja rynkowa GOZ wynosi 2 miliardy dolarów australijskich. Norbert Sasse był także zaangażowany w utworzenie stowarzyszenia Association of Property Loan Stock Companies (PLS Association), które później zmieniło nazwę na SAREIT (South African Real Estate Association). Ukończył Rand Afrikaans University i jest biegłym księgowym.

 • George Muchanya jest odpowiedzialny za strategię korporacyjną w spółce Growthpoint. Jest także członkiem Komitetu Wykonawczego. Na początku swojej kariery zawodowej pracował jako inżynier. Następnie, w 2000 roku, przeszedł do bankowości, gdzie zajmował się opracowywaniem produktów bankowości detalicznej, a także produktami skarbowymi i inwestycyjnymi, pracując zarówno w RPA, jak i Wielkiej Brytanii. Później, przez krótki czas, pracował w międzynarodowej firmie konsultingowej. Do Growthpoint trafił w 2005 roku, gdzie zajął się fuzjami i akwizycjami. W tym czasie spółka Growthpoint zawarła wiele niezwykle istotnych transakcji, w tym weszła na rynek australijski, kupiła firmę V&A z Kapsztadu, dokonała pojedynczych i portfelowych zakupów oraz poprzez fuzje i akwizycje skonsolidowała południowoafrykańskie spółki giełdowe z sektora nieruchomości. George odgrywał istotną rolę w tych przekształceniach i był częścią zespołu negocjacyjnego. Posiada tytuł licencjata Uniwersytetu w Natalu, MBA Uniwersytetu Walijskiego, dyplom Corporate Finance London Business School oraz dyplom kursów przywództwa Uniwersytetu Harvarda.

 • Marcus van Campen jest dyrektorem zarządzającym w Astarta Holding, firmie działającej w branży rolniczej na Ukrainie, notowanej na giełdzie w Warszawie. Pełni również funkcję dyrektora nadzorującego w Ovostar Union, spółce, która również notowana jest na GPW w Warszawie i z powodzeniem działa na rynku drobiu i nabiału. Jest także dyrektorem ds. europejskich spółek (poza rynkiem macierzystym) z włoskiej grupy Salvatore Ferragamo, jednego z najważniejszych graczy na rynku produktów luksusowych w Europie.

  Marcus rozpoczął karierę zawodową w Océ van der Grinten NV, gdzie pracował w latach 1968-1976. W okresie od 1976 do 2002 r. pełnił funkcję głównego prawnika w firmie Amstelland NV (obecnie AM NV). Posiada rozległą wiedzę w dziedzinie budownictwa, nieruchomości i realizacji projektów, w tym ich finansowania. Ma bogate doświadczenie w zakresie zagadnień ładu korporacyjnego, działań organów nadzorujących rynki finansowe, czy wymagań dotyczących transparentności.

  Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Nijmegen w Holandii.

 • Thomas de Witte jest dyrektorem finansowym i ds. ryzyka (CFRO) w firmie Geneba Properties N.V., funduszu inwestycyjnym z obszaru nieruchomości z siedzibą w Amsterdamie, notowanym na holenderskiej giełdzie NPEX. Do firmy dołączył we wrześniu 2015 r. i jest odpowiedzialny za jej finanse, raportowanie i zarządzanie ryzykiem. Wcześniej, przez 12 lat pracował w Vastned Group, grupie złożonej z firm z sektora nieruchomości notowanych na giełdzie Euronext. Jako dyrektor finansowy (CFO), Thomas de Witte odegrał kluczową rolę w zarządzaniu raportowaniem, majątkiem i finansami grupy. Był odpowiedzialny za kwestie podatkowe, informatyczne i zarządzanie zasobami ludzkimi. W latach 1991-2003 pracował w firmie Arthur Andersen Accountants, która została później przejęta przez Deloitte & Touche Accountants.

  Równocześnie piastuje stanowiska członka rady nadzorczej i przewodniczącego komitetu audytowego stowarzyszenia mieszkaniowego Steadion w Hadze, jest też członkiem Raad van Toezicht i przewodniczy komisji finansowej Koninklijke Diergaarde Blijdorp w Rotterdamie. Jest członkiem CFO Executive Global Netwoek i Finanza Rijnmond.

  Thomas posiada dyplomy magistra ekonomii biznesu i prawa holenderskiego Uniwersytetu Erazma w Rotterdamie, gdzie ukończył również podyplomowe studia z zakresu księgowości (CPA).

 • Claudia Pendred posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w sektorze inwestycji i finansów zdobyte w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, a także w Północnej Afryce.

  Dotychczas zajmowała stanowisko dyrektora ds. nieruchomości i turystyki w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, gdzie rozszerzyła działalność banku w sektorze nieruchomości o nowe kraje i nowe produkty. Wcześniej była dyrektorem EBOiR ds. Rumunii, z siedzibą w Bukareszcie.

  Przed dołączeniem do EBOiR Claudia Pendred pracowała w banku N.M. Rothschild & Sons, gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. klientów instytucjonalnych z Europy Środkowo-Wschodniej. Jeszcze wcześniej była zatrudniona w departamencie finansów międzynarodowych banku J.Henry Schroder Wagg & Co oraz w Banku Światowym w Waszyngtonie.

  Claudia Pendred zasiada i zasiadała w kilku zarządach i komitetach inwestycyjnych, w tym wielu funduszach nieruchomościowych.

  Posiada dyplom MBA z INSEAD Business School, tytuł magistra uzyskany na Uniwersytecie Harvarda oraz tytuł licencjacki z Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Strategia

Globalworth Poland jest firmą inwestującą w polskie nieruchomości, z silną orientacją na sektor biurowy. Naszym celem jest rozwój portfela, który będzie oferował atrakcyjną stopę zwrotu dla akcjonariuszy Spółki, zarówno w formie dywidendy oraz wzrostu wartości inwestycji poprzez zarządzanie aktywami z istniejącego portfela, jak również poprzez dalsze akwizycje nieruchomości spełniających nasze kryteria. Główne elementy strategii rozwoju Globalworth Poland to:

01

Atrakcyjna polityka dywidendowa

Zamierzamy regularnie wypłacać akcjonariuszom około 90% wyniku z działalności operacyjnej pomniejszonego o koszty finansowania bankowego.

02

Sprecyzowana strategia akwizycyjna

Aktywne inwestowanie w nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria. Interesują nas przede wszystkim budynki biurowe w centralnych lokalizacjach głównych miast Polski. Planujemy nabywać obiekty o dobrej jakości technicznej, budowane w technologiach zrównoważonych, ze zróżnicowaną bazą najemców lub z wiodącym najemcą, ale z długoterminową umową najmu. Skupiamy się przy tym na nieruchomościach oferujących solidne dochody i z potencjałem dalszego wzrostu wartości poprzez zarządzanie aktywami.

Globalworth Poland

Globalworth Poland Real Estate N.V. (GPRE) to polska platforma nieruchomości biurowych, od kwietnia  2017 roku notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Firma GPRE jest w większości własnością Globalworth, wiodącego właściciela biur w Europie Środkowo-Wschodniej, skupionego na rynkach w Polsce i Rumunii.

Siedziba spółki

Claude Debussylaan 15
1082MC Amsterdam, Holandia

+31(0)20 238 4000

Kontakt

Management
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl