Aktualności z Polski

Powrót do listy aktualności
Deutsche Bank zostaje w Centrum Biurowym Lubicz w Krakowie

Deutsche Bank, który już sześć lat temu wybrał Centrum Biurowe Lubicz w Krakowie (CBL) na siedzibę swojej krakowskiej części Centrali, postanowił przedłużyć dotychczasową umowę najmu. Biura banku zajmują powierzchnię 3.150 m².

Mieszczący się w centrum Krakowa i należący do Griffin Premium RE.. nowoczesny kompleks biurowy CBL, składający się z dwóch budynków CBL I i CBL II, wzbogaci się także o restaurację „Warsztat Kulinarny” prowadzoną przez Sports Hospitality, która znajdzie się na parterze budynku CBL I. Na cele działalności nowego konceptu gastronomicznego zostanie gruntownie przebudowana i zaadaptowana powierzchnia 375 m2. Restauracja ma zostać otwarta latem 2017 r. Za projekt wystroju wnętrza restauracji odpowiada pracownia a7ag.

– To duża satysfakcja widzieć, że nasze obiekty cieszą się zainteresowaniem nowych i zaufaniem dotychczasowych Klientów – powiedział Sebastian Suchodolski, dyrektor ds. wynajmu biur w Griffin Premium RE... – To najlepszy dowód na to, że udaje nam się zaspokoić wszystkie stawiane takim obiektom wymagania – dodał.

 

O Centrum Biurowym Lubicz

Budynki Centrum Biurowego Lubicz są biurowcami klasy A charakteryzującymi się najwyższym standardem. Obiekty usytuowane są w ścisłym centrum miasta u zbiegu ulic Lubicz i Rakowickiej. Od Rynku Głównego dzieli je kilka minut drogi pieszo. Biurowiec CBL I ma sześć kondygnacji naziemnych i dwie podziemne, natomiast CBL II siedem kondygnacji naziemnych i jedną podziemną. Budynki zostały znakomicie wkomponowane w otoczenie. Są cofnięte od ulicy i zgodnie z klimatem istniejącej tu dawniej dzielnicy ogrodów otoczone starodrzewem, który budowniczym udało się ocalić mimo skąpości miejsca. Koncepcja architektoniczna jest dziełem krakowskiego biura DDJM, którego projekt wybrany został spośród 70 nadesłanych z kraju i zagranicy.

W budynku CBL I projektanci zadbali o możliwie jak największą ilość charakterystycznych dla Krakowa detali architektonicznych i urbanistycznych. Mega okno frontowej fasady nawiązuje do typowych dla Krakowa perspektywicznych zamknięć ulic, a znajdujące się wewnątrz dwukondygnacyjne patio ze szklanym dachem, drzewami oraz fontanną do słynnego średniowiecznego dziedzińca uniwersyteckiego Collegium Maius.

 

O Griffin Premium RE.. (Spółka)

Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu istniejących, atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce.

Łączna wartość rynkowa nieruchomości w portfelu Spółki wynosiła na koniec 2016 r. około 514 mln euro, a zannualizowany dochód operacyjny netto (ang. net operating income, NOI) z wynajmu tych nieruchomości, uwzględniając gwarancje udzielone przez obecnych udziałowców Spółki, sięga około 34 mln euro.

Spółka jest zarejestrowana w Holandii i działa w formule zbliżonej do REIT (ang. real estate investment trust), czyli podmiotu, który osiąga dochody głównie z wynajmu nieruchomości, a wypracowywane zyski wypłaca regularnie akcjonariuszom w formie dywidendy.

Portfel nieruchomości Spółki jest zrównoważony i zdywersyfikowany biznesowo oraz geograficznie. Obecnie znajduje się w nim dziewięć nieruchomości komercyjnych o łącznej powierzchni najmu wynoszącej ponad 170 tys. m2 (GLA), w tym sześć projektów biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach w centrach lub przy głównych ulicach największych miast Polski: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.

Doświadczony zespół zarządzający Griffin Premium RE.. dba o wysoki standard i zdywersyfikowaną bazę najemców nieruchomości z portfela Spółki, reprezentujących szeroką gamę branż i sektorów, a długofalowe relacje biznesowe z kluczowymi partnerami owocują wieloletnimi umowami najmu. Przekłada się to na stabilne, przewidywalne dochody z wynajmu uzyskiwane przez Spółkę.

 

***
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Griffin Premium RE.. N.V. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami, który został zatwierdzony w dniu 13 marca 2017 r. przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, notyfikowany do Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz opublikowany („Prospekt”), został przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) i jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Prospekt jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.griffin-premium.com), Banku Zachodniego WBK S.A. (www.dmbzwbk.pl) oraz holenderskiej Komisji Nadzoru Finansowego (www.afm.nl). Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii oraz Australii.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

Udostępnij

Pozostałe aktualności

Biuro w Warszawie

Globalworth Poland
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl

Siedziba spółki

Anson Court
La Route des Camps
St Martin, Guernsey GY4 6AD