Aktualności z Polski

Powrót do listy aktualności
Nowi Najemcy w biurowej części "Koszyków"

Grono Najemców powierzchni biurowych Kompleksu Biurowo-Handlowego „Koszyki” poszerzyło się o dwie spółki z branży technologicznej: Unamo, która zajmie całe 4. piętro w budynku biurowym A, oraz Performante, która na swoją siedzibę wybrała 5. piętro w tym samym budynku. Powierzchnia każdego z biur to ok. 890 m².

- Cieszymy się, że udało nam się zainteresować ofertą powierzchni biurowej „Koszyków” dwie tak nowoczesne i dynamicznie rozwijające się firmy – powiedział Artur Apostoł, Head of Real Estate Operations w Griffin Premium RE.. – To kolejny dowód na to, że „Koszyki” to nie tylko z pietyzmem odrestaurowana przeszłość, ale także przyszłość.

Unamo to polska firma oferująca zestaw narzędzi do online marketingu w formie SaaS (Software as a Service). W skład platformy Unamo wchodzą trzy produkty, dzięki którym można monitorować pozycję swojej strony w wyszukiwarkach internetowych, śledzić wzmianki w social media oraz badać zachowania użytkowników na stronie internetowej firmy. Unamo osiąga milionowe przychody, a ponad 80% jej klientów pochodzi spoza Polski.

Performante jest nowoczesną agencją interaktywną o globalnym zasięgu, tworzącą zintegrowaną komunikację marketingową. Agencja oferuje szeroki zakres usług: badania konsumentów i rynku, tworzenie strategii komunikacji oraz koncepcji kreatywnych, projektowanie UX i graficzne, kampanie 360° i performance, komunikację w mediach społecznościowych, aplikacje online i mobile, a także planowanie i zakup mediów.

W tym roku do biur w „Koszykach” przeprowadziły się już firmy Symphar sp. z o.o. i Eneris Surowce S.A., a w październiku 2016 roku do nowych biur wprowadziła się firma Multimedia Polska S.A.

O "Koszykach"

„Koszyki” to unikalny kompleks biurowo-handlowy, powstały w oparciu o koncepcję architektoniczną z początku XX wieku. W skład kompleksu wchodzi część gastronomiczno-handlowa oraz 4 budynki biurowe, wśród których znajdują się biura typu loft oraz wyjątkowe powierzchnie oferujące swoim użytkownikom przestronne tarasy z widokiem na panoramę Warszawy.

Wyjątkową cechą inwestycji jest jej doskonała lokalizacja w ścisłym centrum miasta, zapewniająca znakomite połączenia komunikacyjne z pozostałymi częściami miasta, w sąsiedztwie stacji metra Politechnika oraz licznych przystanków komunikacji miejskiej. Kompleks „Koszyki” dysponuje także 200 miejscami parkingowymi, co jest ewenementem w tej części miasta, oraz infrastrukturą dla rowerzystów (ponad 80 stojaków rowerowych wraz z prysznicami i szafkami). W całym kompleksie zastosowano nowoczesne rozwiązania technologiczne i architektoniczne, co pozwoliło obiektowi uzyskać w trakcie budowy certyfikat środowiskowy BREEAM na poziomie bardzo dobrym.

Właścicielem „Koszyków” jest Griffin Premium RE... Spółka powstała w grudniu 2016 r. poprzez wyodrębnienie dziewięciu atrakcyjnych nieruchomości z portfela stworzonego i zarządzanego przez grupę Griffin Real Estate, wiodącego i dynamicznie rozwijającego się inwestora na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej i Wschodniej. W portfelu nieruchomości Griffin Premium RE.. znajduje się obecnie sześć nieruchomości biurowych i trzy obiekty biurowo-handlowe. Wszystkie znajdują się w znakomitych lokalizacjach, w pięciu polskich miastach: Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie i Katowicach.


Kontakt dla mediów:

Małgorzata Halaba
Mob: + 48 694 684 832
Tel: +48 22 841 08 07
Mail: malgorzata.halaba@highprofile.com.pl

 

 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki Griffin Premium RE.. N.V. S.A. („Spółka”). Prospekt wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Griffin Netherlands II B.V. oraz GT Netherlands III B.V. jako akcjonariusze sprzedający będą mogli przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez holenderską Komisję Nadzoru Finansowego (Stichting Autoriteit Financiële Markten, AFM), będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Holandii, notyfikowaniu Prospektu Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce w celu jego paszportowania do Polski oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.griffin-premium.com), jak również na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. (www.bzwbk.pl) – wyłącznie w celach informacyjnych.
Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Niektóre informacje zamieszczone w niniejszym materiale mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości, co oznacza wszelkie stwierdzenia, w których pojawiają się wyrażenia takie jak „może”, „ma na celu”, „mogą”, „będą”, „planuje”, „przewiduje”, „dąży”, „szacuje”, „zakłada”, „zamierza”, „prognozuje”, „ma na celu”, „zamiar”, ich zaprzeczenia, wszelkie formy gramatyczne lub inne podobne wyrażenia. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się do znanych i nieznanych kwestii obarczonych ryzykiem i niepewnością lub innych ważnych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki Spółki, jej osiągnięcia i rozwój będą się istotnie różniły od wyników, osiągnięć i rozwoju przewidywanych w tych stwierdzeniach lub z nich wynikających. Spółka nie ma obowiązku przekazywać do publicznej wiadomości aktualizacji lub weryfikacji stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych w niniejszym materiale w związku z pojawieniem się nowych informacji, wystąpieniem przyszłych zdarzeń lub innymi okolicznościami.

 

Udostępnij

Pozostałe aktualności

Biuro w Warszawie

Globalworth Poland
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl

Siedziba spółki

Anson Court
La Route des Camps
St Martin, Guernsey GY4 6AD