Aktualności z Polski

Powrót do listy aktualności
Jacek Levernes dołącza do Rady Dyrektorów Globalworth Holding B.V.

Jacek Levernes zostaje niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Globalworth Holding B.V. – podmiotu Globalworth, który nadzoruje i jest kontrolującym akcjonariuszem Globalworth Poland, największego instytucjonalnego inwestora oraz właściciela nieruchomości biurowych w Polsce. Kompetencje i doradztwo Jacka Levernesa odegrają ważną rolę w realizacji celu biznesowego firmy, którym jest rozwój technologii dla budynków z jej portfela. Globalworth chce tym samym ustanowić nowe standardy rozwiązań PropTech dla branży nieruchomości.

„Cieszymy się, że do naszej firmy dołączył Jacek Levernes, jeden z mentorów i liderów niezwykłej ekspansji sektorów usług biznesowych oraz technologii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Rozwój usług biznesowych był jednym z głównych czynników wzrostu gospodarczego w Polsce i regionie, co z kolei spowodowało, że działalność firm z tego sektora stała się głównym źródłem popytu na powierzchnie biurowe. Jednocześnie technologie stały się kluczową częścią wszystkich aspektów prowadzenia biznesu. Rynek nieruchomości nie może być tu wyjątkiem. Nowoczesne technologie i możliwość ich integracji w codziennym użytkowaniu budynków stanowią zarówno przewagę konkurencyjną w przyciąganiu najemców, jak i w zwiększaniu wartości nieruchomości. Wieloletnie doświadczenie Jacka w branży usług biznesowych i sektorze technologicznym zapewni nam bezcenną wiedzę o tych branżach i pomoże w realizacji naszego strategicznego celu, jakim jest pozycja właściciela biur pierwszego wyboru na rynkach, na których działamy”, komentuje Dimitris Raptis, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz Dyrektor ds. Inwestycji w Globalworth, oraz Dyrektor Generalny Globalworth Poland.

„Polska jest regionalnym liderem w dwóch branżach – nieruchomości komercyjnych i nowoczesnych usług dla biznesu, w tym inwestycji z obszaru R&D i IT. W ubiegłym roku aktywność inwestorów na polskim rynku nieruchomości zamknęła się rekordowym wynikiem 7,2 mld euro, co stanowiło ponad połowę wartości transakcji dokonanych w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jest też największym europejskim pracodawcą w sektorze usług z ponad 300 000 miejsc pracy, co stanowi prawie 50% zatrudnienia w branży w całym regionie. Usługi biznesowe i nieruchomości biurowe to dwa nierozłączne obszary. Wszystko wskazuje więc na to, że jest duży potencjał, żeby zintegrować te osiągnięcia, a tym samym nadal wzmacniać naszą wiodącą pozycję w usługach, technologiach i branży nieruchomości. Wierzę, że w ciągu kilku lat Polska może stać się jednym z wiodących europejskich hubów specjalizujących się w rozwiązaniach technologicznych dla budynków”, dodaje Jacek Levernes, nie wykonawczy Członek Rady Dyrektorów Globalworth Holding H.V.

Jacek Levernes ma ponad 20-letnie doświadczenie zdobyte na rynkach europejskich, w tym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pracował w wielu branżach, takich jak SSC/BPO/R&D/ITO i MedTech. Ostatnio pełnił rolę dyrektora generalnego holdingu inwestycyjnego Finteco. Wcześniej, przez wiele lat, Jacek rozwijał swoją karierę w Hewlett-Packard (HP), ostatecznie zajmując stanowisko szefa działu outsourcingu HP dla regionu Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), który zatrudnia 10 000 osób. Był także członkiem europejskiej rady zarządzającej firmy. Jacek jest współzałożycielem i honorowym prezesem Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (Association of Business Services Leaders – ABSL), organizacji reprezentującej ponad 200 inwestorów z sektora usług biznesowych. ABSL działa w Polsce i posiada oddziały krajowe w Czechach, Rumunii i na Bałkanach.

Udostępnij

Pozostałe aktualności

Biuro w Warszawie

Globalworth Poland
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl

Siedziba spółki

Anson Court
La Route des Camps
St Martin, Guernsey GY4 6AD