Aktualności z Polski

Powrót do listy aktualności
Portfel Globalworth osiąga milion mkw. i wartość 2,5 mld euro

W 2018 roku Globalworth, wiodący inwestor biurowy w Polsce i Rumunii, odnotował 36-procentowy wzrost wartości portfela w stosunku do 2017, osiągający poziom 2,5 mld euro. Udział Rumunii i Polski w portfelu wynosi odpowiednio 51% i 49%. Jednocześnie Globalworth pozyskał kolejnych 250 000 mkw., co daje firmie łączne zasoby 1 mln mkw. powierzchni najmu brutto. Ze względu na dynamiczny rozwój Globalworth w Polsce oraz prowadzone w Rumunii projekty deweloperskie, przychód operacyjny netto (NOI) firmy odnotował imponujący wzrost o ponad 160% rok do roku i przekroczył 133 mln euro.

„Ubiegły rok był dla Globalworth wyjątkowy, ponieważ kontynuowaliśmy strategię rozwoju zarówno poprzez inwestycje w aktywa generujące dochód, jak i budowę nowych projektów, co odzwierciedlają świetne wyniki finansowe. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy włączyć do naszego portfolio kilka z najbardziej rozpoznawalnych nieruchomości biurowych w Polsce, a trzy nasze akwizycje zaliczają się do dziesiątki największych transakcji biurowych minionego roku. Kupiliśmy pięć budynków, dodając do naszego portfolio ponad 185 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A. Nabycia te pomogły nam uplasować Globalworth jako wiodącego właściciela biur w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z portfelem najlepszych aktywów zarządzanym przez silny zespół doświadczonych specjalistów”, powiedział Dimitris Raptis, Zastępca Dyrektora Generalnego oraz Dyrektora ds. Inwestycji w Globalworth, oraz Dyrektor Generalny Globalworth Poland.

W 2018 roku Globalworth przeprowadził w Polsce pięć akwizycji biurowych na łączną kwotę ponad 538 mln euro: Lumen i Skylight, Warta Tower, Spektrum Tower w Warszawie (łącznie 346 mln euro), Quattro Business Park w Krakowie (139 mln euro) i West Link we Wrocławiu (35,8 mln euro). Ponadto firma zakupiła trzy działki w Bukareszcie pod budowę nowych projektów biurowych (17,5 mln euro). Globalworth podpisał także umowy najmu na łączną powierzchnię 121 800 mkw. w Polsce i Rumunii, w tym 67 900 mkw. dotyczyło nowych umów, a 54 000 mkw. przedłużeń. W Polsce firma przenegocjowała umowy najmu dla łącznego wolumenu ponad 45 500 mkw. powierzchni brutto, 20 000 mkw. dotyczyło nowych umów najmu, a 25 700 mkw. - przedłużeń.

Obecnie Globalworth prowadzi na wyłączność negocjacje kolejnych przejęć w Polsce na kwotę 280 mln euro, analizując również szereg następnych transakcji. W 2019 roku firma planuje utrzymać dynamikę wzrostu i konsekwentny rozwój portfela biurowego.

Pod koniec 2018 r. nieruchomości z zielonymi certyfikatami stanowiły ponad 70% portfela spółki. Biorąc pod uwagę prowadzone procesy wdrażania zielonych rozwiązań, Globalworth dąży do certyfikacji 100% swoich budynków.

W marcu 2018 roku Globalworth pozyskał 550 mln euro poprzez emisję niezabezpieczonych euroobligacji, gdzie zapisy dwukrotnie przekroczyły podaż. Spółka Globalworth Poland dokonała w czerwcu 2018 r. podwyższenia kapitału zakładowego o 450 mln euro, celem sfinansowania bieżącej ekspansji portfela.

Po dynamicznym roku, w którym firma umocniła swoją wiodącą pozycję na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, Globalworth kontynuuje analizę nabyć kolejnych wysokiej jakości nieruchomości. Biorąc pod uwagę te inwestycje, Globalworth planuje w najbliższym czasie pozyskać dodatkowy kapitał w wysokości do 500 mln euro.

Udostępnij

Pozostałe aktualności

Biuro w Warszawie

Globalworth Poland
Spektrum Tower
ul. Twarda 18
00-105 Warszawa

telefon:
+48 22 27 80 600

e-mail:
contact@globalworth.pl

Siedziba spółki

Anson Court
La Route des Camps
St Martin, Guernsey GY4 6AD